Định mức xây dựng là gì? Có những loại định mức xây dựng nào?

news

Trong lĩnh vực quản lý chi phí, chúng ta thường hay gặp khái niệm “định mức” như định mức chi phí, định mức kinh tế- kỹ thuật. Xây dựng định mức dự toán là quá trình cần thiết để chuẩn bị xây dựng hay đấu thầu công trình. Vậy định mức xây dựng là gì? Định mức của Bộ xây dựng được quy định như thế nào? Cùng Xây dựng Hoà Bình tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

1. Định mức xây dựng là gì?

Định mức xây dựng - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Construction Norm. Định mức xây dựng là quy định về mức hoa phí cần thiết vật liệu, nhân công và máy móc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng.

 

định mức xây dựng 1

Định mức xây dựng là quy định về mức hoa phí cần thiết vật liệu, nhân công và máy móc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng.

 

Định mức xây dựng cũng là công cụ thực hiện chức năng quản lý của nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

 

Trên thực tế, định mức xây dựng được công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Có những loại định mức xây dựng nào?

Định mức chi phí (định mức tỷ lệ)

định mức xây dựng 2

Định mức chi phí gồm định mức tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

 

Định mức chi phí (định mức tỷ lệ) là loại định mức dùng để dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí khác trong đầu tư xây dựng. 

 

Định mức chi phí gồm định mức tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

 

Định mức chi phí đóng vai trò là cơ sở xác định giá xây dựng, dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí hạng mục chung và một số công việc, chi phí khác.

Định mức kinh tế kỹ thuật

Định mức kinh tế kỹ thuật là các trị số liệu quy định về mức chi phí hao hụt tư liệu lao động và nhân công cho một sản phẩm xây dựng nào đó. Định mức này được dùng để phục vụ sản xuất, thi công hoặc lập giá dự toán trong xây dựng.

định mức xây dựng 4

Định mức kinh tế – kỹ thuật phản ánh đúng trình độ công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất trong xây dựng ở một giai đoạn nhất định.

 

Đây là loại định mức được lập trên cơ sở các số liệu quan sát thực tế, thống kê thực tế nhằm đảm bảo tính khoa học – thực tiễn. Định mức kinh tế – kỹ thuật phản ánh đúng trình độ công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất trong xây dựng ở một giai đoạn nhất định.

 

Chính vì đây là tư liệu có tầm quan trọng trong định mức xây dựng, nên nó phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 

  • Có luận cứ khoa học về kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo tính đúng đắn của kết quả về giá dự toán, giá dự thầu, dự toán thi công…

  • Định mức phải được xác định cho công tác hoặc kết cấu xây lắp tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với nội dung thiết kế, thi công;

  • Định mức phải tính đến các thành tựu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào xây dựng kèm theo các kinh nghiệm tiên tiến và khả năng thực tế của các tổ chức xây lắp ở điều kiện bình thường.

  • Kết cấu xây lắp phải được hệ thống đồng bộ theo yêu cầu kỹ thuật công trình, có thể áp dụng ở điều kiện bình thường và phổ biến, phù hợp với cơ giới hiện tại.

 

Trên đây là những thông tin được Việt Chuẩn tổng hợp về khái niệm của định mức xây dựng cũng như những loại định mức xây dựng trên thị trường hiện nay. Người làm định giá công trình không chỉ dựa vào định mức chung của Bộ Xây dựng, mà cần phải đánh giá theo tình trạng thực tế của công trình. Hy vọng qua bài viết này, độc giả sẽ trang bị thêm cho mình những kiến thức bổ ích trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư xây dựng.

Tin liên quan