Hòa Bình sẽ thoái vốn ở các lĩnh vực hoạt động không hiệu quả

news

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa thông qua chủ trương về việc thoái vốn ở các lĩnh vực hoạt động không hiệu quả.

Hòa Bình sẽ thoái vốn ở các lĩnh vực hoạt động không hiệu quả

Thi công xây dựng sẽ là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Ngày 10/6/2021, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa thông qua chủ trương về việc thoái vốn ở các lĩnh vực hoạt động không hiệu quả.

Theo đó, trong thời gian tới Hòa Bình sẽ tiến hành thoái vốn ở các dự án đầu tư trong nước hoặc các công ty thành viên có hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Đây là chủ trương nhằm tập trung bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn là lĩnh vực xây dựng bao gồm: xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng hạ tầng trong nước và đầu tư phát triển ra thị trường nước ngoài theo chiến lược kinh doanh phát triển của Tập đoàn. Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ có những rà soát và đánh giá cụ thể về các dự án đầu tư địa ốc trong nước cũng như hoạt động của các công ty thanh viên để có lộ trình từng bước và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

 

Tin liên quan