projects

Trung tâm Thể dục Thể thao và Ký túc xá Sinh viên Đại học RMIT


Nhà thầu chính


Địa chỉ
Số 702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Chủ đầu tư
Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam   

Quy mô

Sau khi hoàn thành Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ, Hòa Bình đã được chủ đầu tư Đại học RMIT TP.HCM tiếp tục giao thầu nhiều hạng mục công trình. Trong đó, có 2 hạng mục quan trọng là Trung tâm Thể dục Thế thao và Ký túc xá Sinh viên Đại học RMIT tại cơ sở quận 7 có quy mô 6 tầng. 
Đặc biệt, công trình đã đạt giải thưởng Cúp vàng Chất lượng Xây dựng Việt Nam 2010.


Thời gian triển khai
2008

Thời gian hoàn thành
2009

Dự án liên quan

Tin liên quan