Hạng mục Công trình hạ tầng - hàng không

Khu vực Trung

Năm 2016

projects

Đê chắn sóng cảng Sơn Dương


Thầu phụ toàn bộ công tác bê tông cốt thép


Địa chỉ
Cảng Sơn Dương, Khu Kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Quy mô

Tuyến đê chắn sóng dài 3390m, rộng 20m, mặt đê cao 3m so với mặt nước biển, mặt biển có đỉnh đê cao 1,5m so với mặt đê hoàn thiện, mặt cảng có đỉnh đê cao 12m so với mặt đê hoàn thiện. Thi công trong điều kiện khó khăn, mưa bão liên tục nhưng Hòa Bình đã thể hiện năng lực xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng.


Thời gian triển khai
2016

Thời gian hoàn thành
2017

Dự án liên quan

Tin liên quan