Đào tạo giảng viên nội bộ Hòa Bình “Train the trainer”

news

Nằm trong chiến lược đào tạo, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã triển khai chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ “Train the trainer”.

Các giảng viên đào tạo Hòa Bình tham gia đào tạo học phần 1

Chương trình có 4 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1:Tuyển chọn giảng viên nội bộ; Giai đoạn 2: Tham gia chương trình đào tạo; Giai đoạn 3: Học viên xây dựng bào giảng và tham gia trình giảng thử và Giai đoạn 4: Triển khai hoạt động đào tạo nội bộ tại đơn vị.

Sau giai đoạn tuyển chọn, ngày 03 và ngày 04/06/2022, Hòa Bình đã tổ chức đào tạo học phần 1 tại TP.HCM với nội dung Kỹ năng thiết kế bài giảng do Giảng viên Phạm Vũ Xuân Bằng giảng dạy, học phần 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới, và khu vực Hà Nội dự kiến sẽ là cuối tháng 6/2022.

Chương trình là hoạt động thường niên nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Hòa Bình.

Tin liên quan