Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lọt Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

news

Ngày 10/08/2022, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế (NCIF) cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Viện Konrad-Adenauer-Stiftung Việt Nam (KAS) công bố danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500). Theo đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vinh dự được xếp Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Doanh nghiệp tư nhân trong nước đang khẳng định vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Theo Báo cáo, năm 2019, Việt Nam đang có 668,5 ngàn doanh nghiệp trong đó doanh nghiệp tư nhân trong nước là 647,6 ngàn doanh nghiệp, chiếm 96,88% tổng số, đóng góp 15,12 triệu tỷ VND (57%) tổng doanh thu thuần, thu hút 9.075 ngàn lao động, chiếm 59,9% tổng lao động trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam. Trên cơ sở tổng quan các phương pháp xếp hạng đã được sử dụng rộng rãi hiện nay, báo cáo xác định danh sách VPE500 dựa trên ba tiêu chí: quy mô lao động, tổng tài sản và doanh thu thuần. Chỉ số sử dụng cho xếp hạng là trung bình cộng của thứ hạng theo ba tiêu chí trên.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lọt Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2019 của Tổng cục Thống kê (điều tra năm 2020) được sử dụng để lập danh mục VPE500. Nhóm nghiên cứu không sử dụng số liệu của năm 2020 (điều tra năm 2021) do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ở các mức độ và địa bàn khác nhau sẽ làm méo bức tranh ổn định của doanh nghiệp trong một thời gian dài trước đó.

Mới đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đã vinh dự nhận giải Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức. Giải thưởng được đánh giá qua các tiêu chí chặt chẽ gồm: chỉ số kinh doanh/sản xuất, Chiến lược phát triển bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm cộng đồng xã hội. Hướng đến phát triển bền vững, Hòa Bình luôn chú trọng các tiêu chuẩn xanh, xây dựng các công trình thân thiện với môi trường, hiện đại trên khắp mọi miền đất nước.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lọt Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Năm 2022, Hòa Bình kỷ niệm 35 năm thành lập vào tháng 9/2022. Bước sang cột mốc ý nghĩa này, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chuẩn bị kế hoạch giai đoạn phát triển trong 10 năm tới (2022 – 2023). Hòa Bình đặt mục tiêu chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài, duy trì tốc độ phát triển doanh thu 5 năm tăng 5 lần, đến năm 2032 doanh thu xấp xỉ 20 tỷ đô la, lợi nhuận gần 1 tỷ đô la và lan tỏa văn hóa yêu chuộng màu xanh hòa bình, màu xanh của sự phát triển bền vững.

 

Tin liên quan