CT. HĐQT Lê Viết Hải tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam.

news

Ngày 3/12/2015, Đại hội Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2016 - 2020) với chủ đề "Đổi mới và phát triển" đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng đông đảo các hội viên là công ty xây dựng trong cả nước.

Ngày 3/12/2015, Đại hội Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2016 - 2020) với chủ đề "Đổi mới và phát triển" đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng đông đảo các hội viên là công ty xây dựng trong cả nước.

Tham dự đại hội trong vai trò Phó Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải đã có bài phát biểu và đề xuất một số kiến nghị kêu gọi sự hỗ trợ của Nhà nước và sự hợp tác với các nhà thầu trong nước trong việc phát triển thị trường nước ngoài, đưa xây dựng Việt Nam trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc gia. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải đã được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Đối ngoại và Đào tạo.

Tin liên quan