Xuân Sum họp 2015 đánh dấu cho một giai đoạn phát triển mới của Hòa Bình

news

Chiều ngày 11/2/2015, Hòa Bình đã tổ chức Lễ công bố Tuyên ngôn Chiến lược và tất niên Xuân Sum họp 2015 với sự tham dự của khoảng 1000 CBCNV đang làm việc ở khu vực miền Nam.

Chiều ngày 11/2/2015, Hòa Bình đã tổ chức Lễ công bố Tuyên ngôn Chiến lược và tất niên Xuân Sum họp 2015 với sự tham dự của khoảng 1000 CBCNV đang làm việc ở khu vực miền Nam.


Đặc biệt, dịp này Hòa Bình đã công bố Tuyên ngôn Giá trị và Tuyên ngôn Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2025. Theo đó, Hòa Bình xây dựng 08 giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn giá trị, bao gồm: Coi trọng đạo đức, Hành xử chính trực, Hướng đến khách hàng, Đề cao hợp tác, Quý trọng hiền tài, Thực thi cam kết, Khuyến khích sáng tạo, Phát triển bền vững bên cạnh Văn hóa ứng xử 8T truyền thống. Về chiến lược kinh doanh, tập thể Hòa Bình quyết tâm xây dựng công ty trở thành là Nhà thầu xây dựng đẳng cấp quốc tế và là nhà thầu số 1 Việt Nam trong lĩnh vực nhà siêu cao tầng; mang hình ảnh chuyên nghiệp và thân thiện. Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc, năm 2015 cũng được xem là năm bản lề để Hòa Bình hoàn thiện hệ thống quản lý, hoạch định chiến lược dài hơi, đồng thời triển khai những kế hoạch thực thi cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn 2015 -2025.

Trước đó ngày 9/2/2015, tại Hà Nội Hòa Bình đã tổ chức chương trình này cho CBCNV khu vực miền Bắc.

  

Tin liên quan