Thay đổi tên miền, email từ ngày 21/09/2013

news

Kể từ ngày 21/9/2013, Hòa Bình chính thức đổi tên miền, email giao dịch từ http://www.hoabinhcorporation.com thành http://www.hbcr.vn. email từ @hoabinhcorporation.com thành @hbcr.vn

Kể từ ngày 21/9/2013, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình chính thức thay đổi tên miền, email giao dịch từ http://www.hbcg.vn thành http://www.hbcr.vn (viết tắt của chữ Hoa Binh Construction & Real Estate Corporation). Mọi giao dịch trong công tác qua email sẽ chuyển từ @hoabinhcorporation.com thành @hbcr.vn.

Việc thay đổi tên miền này nhằm giúp Quý đối tác, khách hàng dễ dàng nhớ và đơn giản hơn trong việc ghi tên khi gửi email liên lạc cũng như tìm kiếm thông tin về Hòa Bình. Mong Quý đối tác, khách hàng cập nhật thông tin thay đổi trên của chúng tôi để thuận tiện liên hệ.
 

Tin liên quan