Hòa Bình đạt giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng xuất sắc”

news

Giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng xuất sắc” được tổ chức chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam với ý nghĩa tôn vinh các doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng dưới sự khảo sát xem xét của các Cơ quan có Thẩm quyền.

Giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng xuất sắc” được tổ chức chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam với ý nghĩa tôn vinh các doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng dưới sự khảo sát xem xét của các Cơ quan có Thẩm quyền.

Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp trung tâm Tư Vấn Phát triển Thương hiệu và Chất lượng, sự bảo trợ của Bộ y tế, Bộ Công thương tổ chức

Hòa Bình vinh dự đạt danh hiệu này như một sự khẳng định uy tín thương hiệu và trách nhiệm của Hòa Bình trước cơ quan nhà nước, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

Lễ tuyên dương trao giải được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2009 vào lúc 20h00 tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh và được Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV9.

Tin liên quan