Đào tạo tổng quan hệ thống ERP

news

Từ ngày 24 - 27/5/2011, 43 thành viên là các giám đốc dự án, chỉ huy trưởng và chỉ huy phó đến từ 19 công trình đã tham gia lớp đào tạo tổng thể hệ thống ERP do Phòng ERP tổ chức.

Từ ngày 24 - 27/5/2011, 43 thành viên là các giám đốc dự án, chỉ huy trưởng và chỉ huy phó đến từ 19 công trình đã tham gia lớp đào tạo tổng thể hệ thống ERP do Phòng ERP tổ chức. Nội dung đào tạo xoay quanh các vấn đề liên quan đến các quy trình của hệ thống ERP và những lợi ích khi vận hành hệ thống này trong công tác quản lý.

 

 

Được biết, đến nay việc vận hành hệ thống ERP đối với phân hệ quản lý mua hàng, quản lý kho, quản lý tài chính – kế toán đã đi vào vận hành được 10 tháng, đối với phân hệ quản lý dự án đã vận hành được 4 tháng. Tuy nhiên, việc nắm rõ tổng quan hệ thống ERP không chỉ giúp cho sự phối hợp vận hành đồng bộ mà còn đảm bảo có kết quả thông tin chính xác trên hệ thống để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý.

 

Tin liên quan