Hòa Bình đạt giải thưởng "Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp 2009"

news

Giải thưởng “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP NĂM 2009” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế; Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cùng các cơ quan bộ ngành như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ kế hoạch đầu tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Hòa Bình đạt giải thưởng “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP NĂM 2009” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế; Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cùng các cơ quan bộ ngành như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương,  Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ kế hoạch đầu tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

 

Trách nhiệm xã hội của DN gắn liền với 3 yếu tố: hoạt động kinh tế, hoạt động môi trường và hoạt động xã hội. Những đối tượng chính liên quan tới trách nhiệm xã hội là những người chủ DN, người lao động, chính phủ, các đối tác, người tiêu dùng.... Hòa Bình vinh dự là công ty Xây dựng duy nhất và là 1 trong 47 Doanh nghiệp cả nước đạt danh hiệu này. Danh hiệu như một sự khẳng định uy tín thương hiệu và trách nhiệm của Hòa Bình trước cơ quan nhà nước, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.
  

Giải thưởng sẽ là động lực để các doanh nghiệp phấn đấu không ngừng, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động, bảo vệ môi trường xung quanh, khuyến khích người lao động cùng tham gia vào quá trình này, qua đó sẽ góp phần làm tăng uy tín của doanh nghiệp với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

Tin liên quan