Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2019

news

Theo công bố mới đây của Forbes Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vinh dự nằm trong danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019”. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Hòa Bình nằm trong danh sách này.

“Danh sách 50 công ty tốt nhất” năm 2019 do Forbes Việt Nam xếp hạng lựa chọn các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang niêm yết tại sở Giao dịch TP.HCM (HSX) và sở Giao dịch Hà Nội (HNX). Các công ty trong danh sách phần lớn là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được lợi thế cạnh tranh trong ngành, được phân theo từng nhóm lĩnh vực.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2019

Công trường dự án Midori Park The View do Hòa Bình làm tổng thầu

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty trong danh sách đạt 127.530 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty đạt 94 tỉ đô la Mỹ, tương đương 63% vốn hóa hai sàn niêm yết vào trung tuần tháng 5/2019. Theo dữ liệu của Forbes Việt Nam, nhóm các công ty dẫn đầu đều có mức tăng trưởng ấn tượng.

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Các doanh nghiệp được tính toán dựa trên các tiêu chí như tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời ROE và tăng trưởng EPS giai đoạn 2013-2017. Đồng thời, cũng xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

Các công ty trong danh sách phần lớn là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được lợi thế cạnh tranh trong ngành, được phân theo từng nhóm lĩnh vực.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2019

Công trường dự án The Peak-Mid Town do Hòa Bình làm tổng thầu kết cấu - hoàn thiện - cơ điện

Tin liên quan