Nhà thầu phụ là gì và những thông tin liên quan

news

Khái niệm nhà thầu phụ đôi khi bị nhiều người bỏ qua không tìm hiểu hoặc vẫn còn xa lạ với khá nhiều người. Bởi đa phần mọi người đã quen thuộc với nhà thầu chính, những đơn vị trực tiếp lãnh thầu và điều phối công trình. Trong bài viết dưới đây, Hoà Bình sẽ giúp độc giả tìm hiểu khái niệm nhà thầu phụ là gì để trong những trường hợp nhất định, chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.

1. Nhà thầu phụ là gì?

Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện các gói thầu theo đúng hợp đồng mà họ đã ký kết với nhà thầu chính. Họ làm việc trực tiếp với nhà thầu chính chứ không phải nhà đầu tư.

nhà thầu phụ là gì 2

Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện các gói thầu theo đúng hợp đồng mà họ đã ký kết với nhà thầu chính. 

Giải thích rõ hơn, theo Khoản 35, Điều 4 và Khoản 36 Luật đấu thầu quy định nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh. Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính, và việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Theo đó, nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, những công việc liên quan đến thí nghiệm hiện trường, cung cấp vật tư, thiết bị, thì nhà thầu phụ vẫn có liên quan, nhưng phải chịu sự giám sát và nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm.

2. Vai trò của nhà thầu phụ là gì?

Nhà thầu phụ thực chất vẫn là một nhà thầu. Họ vẫn là một công ty hoặc cá nhân đứng ra hoàn thành một công việc hoặc một nội dung hợp đồng cho nhà thầu. Có thể hiểu là nhà thầu phụ sẽ được nhà thầu thuê để thực hiện một hoặc hai nội dung của hợp đồng.

nhà thầu phụ là gì 3

Có thể hiểu là nhà thầu phụ sẽ được nhà thầu thuê để thực hiện một hoặc hai nội dung của hợp đồng.

Trách nhiệm của nhà thầu phụ là hoàn thành công việc được nhà thầu thuê đúng thời gian và họ chỉ chịu trách nhiệm với nhà thầu thuê không liên quan gì hay phải chịu trách nhiệm gì với chủ đầu tư.

Một nhà thầu phụ có thế làm cùng một việc cùng một nội dung cho nhiều nhà thầu khác nhau của nhiều dự án khác nhau.

3. Quy định về nhà thầu phụ

Sau khi ký hợp đồng với nhà thầu chính, nhà thầu phụ phải tuân thủ những quy định dưới đây.

nhà thầu phụ là gì 4

Nhà thầu không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho Nhà thầu phụ thực hiện.

Thứ nhất, đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thì phải được Chủ đầu tư chấp thuận mới được ký hợp đồng làm việc.

Thứ hai, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc do các Nhà thầu phụ thực hiện,…

Thứ ba, Nhà thầu không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho Nhà thầu phụ thực hiện.

4. Khác biệt giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ

Nhà thầu chăm sóc cho cả một bức tranh lớn. Nếu coi cả một dự án là một bức tranh lớn. Trong bức tranh lớn đó có sự hiện diện của cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Tuy nhiên, mục tiêu làm việc của họ lại khác nhau. Có thể hiểu rằng nhà thầu bao quát và kiểm soát vẽ và hoàn thiện bức tranh hoàn chỉnh. Còn nhà thầu phụ chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn đó.

nhà thầu phụ là gì 5

Nhà thầu phụ chuyên về một công việc cụ thể.

Nhà thầu phụ chuyên về một công việc cụ thể. Có thể ví nhà thầu phụ như một phần nhỏ của một bức tranh. Bởi vì họ chỉ có chuyên môn trong một lĩnh vực và tất nhiên trong một dự án thì có rất nhiều hạng mục liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau nên một nhà thầu phụ chỉ là một phần nhỏ trong một bức tranh.

Trên đây là một số thông tin được Hoà Bình tổng hợp lại về khái niệm nhà thầu phụ là gì và những vấn đề liên quan đến nhà thầu phụ trong xây dựng. Nhà thầu phụ có vai trò quan trọng trong xây dựng công trình. Khi sử dụng nhà thầu phụ, chủ đầu tư cũng như gia chủ cần lưu ý đến vấn đề pháp lý, ký hợp đồng mới bắt đầu sử dụng và làm việc để không ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Tin liên quan