"Tôi sẽ đem hết nỗ lực cống hiến cho Tổ quốc"

news

Doanh nhân Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ như vậy trong Chương trình hành động với vai trò là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV.

Tôi sẽ đem hết nỗ lực cống hiến cho Tổ quốc

Doanh nhân Sài Gòn xin giới thiệu toàn văn Chương trình hành động của ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV - Doanh nhân Lê Viết Hải:

Tôi ra ứng cử Đại biểu Quốc hội nhằm đem hiểu biết và kinh nghiệm của mình cùng các đại biểu khác tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn thể chế, chính sách của quốc gia với mục đích tạo ra môi trường tốt nhất cho sự phát triển về mọi mặt của đất nước bao gồm kinh tế, xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục; cải thiện môi trường, bảo vệ tài nguyên, tăng cường an ninh, quốc phòng...

Ngoài ra, là một kiến trúc sư, chủ tịch một doanh nghiệp và một hiệp hội chuyên ngành xây dựng, tôi sẽ đặc biệt chú trọng việc xây dựng khung pháp lý thông thoáng hơn nữa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân; đảm bảo tính khoa học và hiệu quả hơn trong qui hoạch, kiến trúc, xây dựng; đồng thời, cùng với các đại biểu khác và Chính phủ tìm cách giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp lý nhà đất và nhu cầu về nhà ở nhất là nhà ở xã hội.

  • Doanh nhân Lê Viết Hải được phân bổ về Đơn vị bầu cử số 1 tại Thành phố Thủ Đức.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề hình thành các đô thị vệ tinh tạo nên một vùng rộng lớn có mối quan hệ kết nối hữu cơ, có sự cộng hưởng về mọi mặt. Trong đó, Thành phố Thủ Đức là một hình mẫu cho sự khởi đầu của một kế hoạch chỉnh trang và kiến tạo một thành phố đẹp, xanh, thông minh, có qui mô lớn với tầm nhìn xa hàng trăm năm; có giải pháp hữu hiệu cho những vấn đề về hạ tầng của đô thị hiện nay: ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm... với một ngân sách hợp lý, một cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thập kỷ 2020-2030 là thập kỷ còn lại duy nhất mà Việt Nam có cơ cấu dân số vàng, lực lượng lao động dồi dào. Nhằm nắm bắt thời cơ quý báu này, tôi sẽ đem hết nỗ lực để vận động các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, viện nghiên cứu bao gồm cả tư nhân và nhà nước hợp tác với nhau. Tôi cũng sẽ kêu gọi sự đóng góp trí tuệ, vốn liếng của những nhà đầu tư, những người Việt yêu nước, thương dân ở cả trong và ngoài nước cùng đưa ra nhiều sáng kiến, cùng hỗ trợ Chính phủ thực thi nhiều giải pháp giúp Việt Nam ta bứt phá và hóa rồng.

Ngoài ra, nếu được tín nhiệm, trong vị trí Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đóng góp hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu công nghiệp xây dựng với bảy giải pháp có tính chiến lược mà tôi đã từng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam bằng một sáng kiến trong việc đề xuất Liên Hiệp quốc tổ chức soạn thảo môn học “Giáo dục Công dân Toàn cầu” và thông qua Liên Hiệp quốc định hình một cơ chế nhằm đảm bảo 100% trẻ em trên thế giới đều được tiếp thu trọn vẹn môn học đó. Tôi tin rằng, thành công trong việc thực hiện kiến nghị này nhân loại sẽ có một thế hệ mới đầy lòng nhân ái, biết yêu chuộng hoà bình, căm ghét chiến tranh, từ đó sẽ có hoà bình lâu dài cho thế giới và cho chính Việt Nam chúng ta.

Tôi sẽ đem hết nỗ lực cống hiến cho Tổ quốc

Nói chung, trong tư cách Đại biểu Quốc hội tôi sẽ đem hết nỗ lực cống hiến cho Tổ quốc và vận động mọi người dân tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, sớm đưa Việt Nam ta trở thành một quốc gia phát triển, văn minh và cường thịnh.

 

Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY

 

Tin liên quan