Thay đổi thời gian và hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

news

Theo nội dung trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình gửi đến Quý Cổ đông ngày 06/05/2021, cuộc họp ĐHĐCĐ 2021 của Công ty sẽ diễn ra vào lúc 13g30 chiều ngày 31/05/2021 tại Sảnh Grand Ballroom – Tầng 3 – Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 80 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19 và thực hiện theo Công văn số 1641/UBND-VX ngày 21/05/2021 của UBND TP.HCM, HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian và hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

Thời gian: Ngày 21/06/2021 lúc 13g30 chiều.

Hình thức họp: Trực tuyến

Chi tiết đăng ký và tham gia họp trực tuyến xin vui lòng tham khảo website của Công ty tại đường dẫn: www.hbcg.vn

Các nội dung khác bao gồm Điều kiện cổ đông tham dự, Chương trình dự kiến, Tờ trình Đại hội, Tài liệu Đại hội không thay đổi so với Thông báo mời họp ngày 06/05/2021 đã được gửi cho Cổ đông và đăng tải lên website Công ty.

Tin liên quan