Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải là doanh nhân truyền cảm hứng của năm

news

Tối ngày 7/10/2022, tại chương trình nghệ thuật "Con đường chúng ta đi" và vinh danh 10 doanh nhân truyền cảm hứng năm 2022 do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức. Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải đã được vinh danh Doanh nhân truyền cảm hứng của năm.

CHỦ TỊCH HĐQT LÊ VIẾT HẢI LÀ DOANH NHÂN TRUYỀN CẢM HỨNG CỦA NĂM 2022
Từ gần 100 Doanh nhân được đề cử đến từ các Hội, CLB Doanh nghiệp, Doanh nhân và gần 50 đề cử của bạn đọc trên cả nước, qua vòng sơ khảo, BTC đã chọn ra 20 ứng viên đáp ứng nhiều nhất các tiêu chí của chương trình năm nay để bạn đọc bình chọn ra 10 doanh nhân truyền cảm hứng. 

CHỦ TỊCH HĐQT LÊ VIẾT HẢI LÀ DOANH NHÂN TRUYỀN CẢM HỨNG CỦA NĂM 2022

Đây là chương trình nhằm tạo động lực và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân nói chung và doanh nhân thành phố nói riêng. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của Đại dịch Covid19 và dần thích nghi với tình hình mới. Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của doanh nhân cũng như của toàn xã hội về vai trò, vị trí của doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

Tin liên quan