Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 180 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần LNST cả năm 2015

news

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 2.937 tỷ đồng cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 20% so với quý trước, lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng cao gấp 16,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 104% so với quý trước. Đặc biệt, con số này cao hơn 2 lần so với lợi nhuận cả năm 2015.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 2.937 tỷ đồng cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 20% so với quý trước, lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng cao gấp 16,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 104% so với quý trước. Đặc biệt, con số này cao hơn 2 lần so với lợi nhuận cả năm 2015.

Kết quả ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận quý 3 góp phần vào kết quả vượt kế hoạch về lợi nhuận ròng và gần “cán đích” về kế hoạch doanh thu cả năm 2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 7.002 tỷ, đạt 97% kế hoạch năm. Lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 319 tỷ, so với số kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 252 tỷ đã được Đại hội đồng cổ đông HBC thông qua thì lợi nhuận ròng 9 tháng đã vượt kế hoạch năm 27%.

Ngoài kết quả ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận, chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp trên doanh thu quý 3/2016 đạt khoảng 10,98% cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2015 là 5,25%. Cùng với đó, chỉ tiêu biên lợi nhuận ròng quý 3 đạt 6,14% cao gấp 1,7 lần so với quý 2/2016.

Từ đầu năm 2016 đến nay, tổng giá trị trúng thầu của HBC khoảng hơn 10.000 tỷ đồng. Một số gói thầu có giá trị lớn như Imperia Sky Garden (2.500 tỷ đồng), Khu chưng cư Song Ngọc (948 tỷ đồng) Sunrise City View (876 tỷ đồng). Ngoài ra, HBC đã cất nóc nhiều công trình như Estella Height Phase 1, Resort Hòa Bình, Khu khách sạn 4 sao B thuộc Casino Phú Quốc…, mới nhất là cất nóc bệnh viện quốc Tế Hoa Lâm (Quận Bình Tân, TPHCM) vào ngày 26/10/2016 vừa qua.


 

Tin liên quan