Khởi động chương trình "Giám sát viên tập sự" năm 2016

news

Ngày 5/5/2016, Hòa Bình đã phối hợp cùng Khoa Xây dựng – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tổ chức phỏng vấn tuyển chọn 50 sinh viên trên tổng số 212 sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn.

Ngày 5/5/2016, Hòa Bình đã phối hợp cùng Khoa Xây dựng – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tổ chức phỏng vấn tuyển chọn 50 sinh viên trên tổng số 212 sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn.

Khởi động chương trình

Đây là những sinh viên đang học năm cuối, chuẩn bị thực tập tốt nghiệp và thuộc lớp "Cử nhân tài năng" có thành tích học tập khá - giỏi. Theo đó, 50 sinh viên tuyển chọn sẽ tham gia đào tạo tại văn phòng, trải nghiệm thực tế tại các công trường của Hòa Bình trong thời gian 2 tháng và được đánh giá, ưu tiên tuyển dụng khi ra trường. Đây cũng là hoạt động đầu tiên nằm trong chương trình “Giám sát viên tập sự” năm 2016 và là chương trình thứ 2 của Công ty kể từ năm 2015 nhằm tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Hòa Bình.

Khởi động chương trình

Tin liên quan